Wizyty domowe- POZ

Wizyty domowe w ramach POZ

Zgodnie z przepisem § 14 ust. 2 zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna nr 85/2011/DSOZ,

Pacjentom przysługuje prawo do lekarskiej wizyty domowej w ramach świadczeń NFZ w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia.
Pacjent może zażyczyć sobie wizyty domowej tylko w przypadkach wynikających ze stanu jego zdrowia i gdy nie da rady samodzielnie dotrzeć do gabinetu lekarskiego.

Decyzja o tym, czy wizyta odbędzie się w domu pacjenta, czy też w miejscu wykonywania pracy podejmowana jest przez lekarza, na podstawie wywiadu z pacjentem, opiekunem lub osobą wyznaczoną przez pacjenta do kontaktu z lekarzem. Przy czym dni i godziny przyjęć, w tym czas przeznaczony na realizację porad udzielanych w warunkach domowych, określa harmonogram pracy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Wizyty domowe należy zgłaszać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-10.00 pod nr tel.71/361 12 61 lub bezpośrednio w przychodni w rejestracji POZ (bud. B parter).

Jeżeli lekarz odmówił świadczenia w postaci wizyty domowej, pacjentom przysługuje odwołanie/skarga na taką decyzję do rzecznika praw ubezpieczonych przy właściwym terytorialnie oddziale NFZ.

W PRZYPADKU STANU NAGŁEGO NALEŻY WEZWAĆ POGOTOWIE
** Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym – (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410)

Przez stan nagłego zagrożenia zdrowotnego należy rozumieć stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, których bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagające podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.**
Do takich przypadków należą np. : utrata przytomności; zaburzenia świadomości; drgawki, nagły, ostry ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, nasilona duszność, nagły ostry ból brzucha, uporczywe wymioty, gwałtownie postępujący poród, ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku; ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta; zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami; rozległe oparzenia, udar cieplny, wyziębienie organizmu, porażenie prądem, podtopienie lub utonięcie, agresja spowodowana chorobą psychiczną, dokonana próba samobójcza, upadek z dużej wysokości, rozległa rana, będąca efektem urazu, urazy kończyny dolnej uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

duże logo meditary logo strony facebooka Znany lekarz - logo Przejdź do treści strony

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close