JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ?

Realizacja pierwszej wizyty u specjalisty odbywa się na podstawie skierowania (wystawia lekarz POZ lub inny lekarz specjalista).

Dotyczy to wszystkich kolejnych porad specjalistycznych udzielonych pacjentowi z przyczyny wskazanej w skierowaniu, zarówno w danym roku kalendarzowym jak i w dalszym okresie…test

Aktualizacja skierowania do leczenia specjalistycznego jest konieczna w sytuacji, gdy pacjent nie podejmował leczenia w ciągu ostatnich 730 dni. Nowe skierowanie konieczne jest również wówczas, gdy przyczyna jego wystawienia jest inna niż w wskazana we wcześniejszym skierowaniu. Rejestracji można dokonać osobiście, za pośrednictwem osób trzecim lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu podany w zakładce KONTAKT.

Przychodnia M-Med Wrocław – rejestracja

Aby usprawnić rejestrację telefoniczną, prosimy o przygotowanie dokument tożsamości pacjenta i skierowania oraz podanie poniższych informacji rejestratorce:
– imię, nazwisko, PESEL pacjenta
– imię, nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego (na pieczątce lekarza)
– data wystawienia skierowania
– REGON jednostki kierującej

Oryginał skierowania należy dostarczyć (osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą) najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od dnia ustalenia terminu wizyty pod rygorem wykreślenia z listy oczekujących.

SKIEROWANIE POWINNO ZAWIERAĆ:
1. Datę wystawienia skierowania
2. Czytelną pieczęć jednostki kierującej z następującymi informacjami:
nazwa podmiotu, adres, REGON, numer telefonu
numer umowy z NFZ
numer księgi resortowej
piątą część kodu resortowego
siódmą część kodu resortowego
nazwę poradni kierującej wraz z kodem resortowym
3. Nazwę Poradni do której kierowany jest pacjent
4. Rodzaj porady (konsultacja, objęcie leczeniem)
5. Imię i nazwisko pacjenta
6. Numer PESEL
7. Adres
8. Rozpoznanie choroby oraz kod ICD 10
9. Pieczątkę lekarza kierującego z numerem prawa wykonywania zawodu

Skierowania z brakami, pozbawione części istotnych danych, nie mogą być przyczyną odmowy przyjęcia lub niewpisania pacjenta na listę oczekujących.

Skierowanie nie jest wymagane do następujących lekarzy specjalistów:
-ginekologa i położnika,
-onkologa,
-psychiatry,
-wenerologa,
-dentysty.

Skierowania nie muszą przedstawiać następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
-inwalidzi wojenni,
-osoby represjonowane,
-kombatanci,
-niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
-chorzy na gruźlicę,
-zakażeni wirusem HIV,
-w zakresie badań dawców narządów,
-uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego,
-uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Lekarz specjalista przekazuje lekarzowi kierującemu pisemną informacje dotycząca udzielonego świadczenia i dalszego leczenia, w tym wytyczne oraz wskazówki dotyczące dalszego postępowania i wykaz zalecanych leków. Na tej podstawie lekarz POZ wystawia recepty na leki zalecane przez specjalistę.

duże logo meditary logo strony facebooka Znany lekarz - logo Przejdź do treści strony

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close