UWAGA!!!

Dotyczy Pacjentów  Podstawowej Opieki Zdrowotnej

W związku z przejęciem deklaracji wyboru (art. 10a Ustawy o POZ) “CHABER” sp. z o.o. NIP 894-27-22-074 przez “M-MED CHABER” sp. z o.o.

informujemy, że od 1 lipca 2023 zmienia się Państwa Administrator Danych Osobowych.

Szczegóły znajdziecie Państwo poniżej i w zakładce RODO.

Informujemy, że możliwa jest zmiana wyboru placówki.

Jednocześnie informujemy, że działalność lecznicza w M-Med jest kontynuowana na dotychczasowych zasadach.

Administracja Danych Osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej Rozporządzeniem informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone przez Rozporządzenie prawa związane z przetwarzaniem przez

“M-MED Chaber” sp. z o.o.
ulica Chabrowa 21

53-224 Wrocław 

miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych:

 ul. Ulanowskiego 18/20, 53-144 Wrocław

Pani/Pana danych osobowych (również danych wrażliwych).

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych “M-MED Chaber” sp. z o.o. ulica Chabrowa 2153-224 Wrocław  :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

“M-MED Chaber” sp. z o.o. z siedzibą: ulica Chabrowa 2153-224 Wrocław
Numer telefonu do administracji:  71/ 333 55 62
adres e-mail: iod@m-med.wroclaw.pl

“M-MED Chaber” sp. z o.o. z siedzibą: ulica Chabrowa 21, 53-224 Wrocław 

przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia działalności leczniczej w formie ambulatoryjnej i szpitalnej opieki specjalistycznej, w zakresie diagnostyki i leczenia zachowawczego i operacyjnego, a także w zakresie profilaktyki i edukacji.

W związku z przetwarzaniem danych we wskazanych powyżej celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W związku z przetwarzaniem przez

“M-MED Chaber” sp. z o.o.  z siedzibą: ulica Chabrowa 21, 53-224 Wrocław  

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo:

  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
  2. do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
  3. do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
  4. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
  5. do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia, z wyłączeniem realizacji celów medycznych, na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z wyłączeniem realizacji celów medycznych, na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez

“M-MED Chaber” sp. z o.o. z siedzibą: ulica Chabrowa 21, 53-224 Wrocław

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z

 “M-MED Chaber” sp. z o.o. z siedzibą: ulica Chabrowa 21, 53-224 Wrocław

podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

duże logo meditary logo strony facebooka Znany lekarz - logo Przejdź do treści strony

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close